Các khóa học nổi bật

Khoá học Nhóm

Động lực để bạn chơi golf đôi lúc đến từ hối thúc của những người bạn thân thiết. Học golf theo nhóm luôn tạo ra những nguồn năng lượng tích cực không thể ngờ tới.

Gói học theo Nhóm:

Dịch Vụ Gói Học Phí Mô tả
Học nhóm
1 Người lớn & 1 Trẻ nhỏ 10 buổi*
(60 phút)
Liên hệ học viện *Khóa học kéo dài tối đa trong 3 tháng.
1 Người lớn & 2 Trẻ nhỏ 15 buổi*
(60 phút)
Liên hệ học viện *Khóa học kéo dài tối đa trong 5 tháng.
Gọi điện thoại
0985881885