Các khóa học nổi bật

Khoá học Golf Gia Đình

Golf được khẳng định là môn thể thao gắn kết gia đình khi cha mẹ, con cái thậm chí ông bà đều có thể lên sân cùng nhau, chia sẻ nhiều niềm vui, đam mê với bộ môn Golf.

Gói học golf Gia đình:

Dịch Vụ Gói Học Phí Mô tả
GÓI GIA ĐÌNH
30 buổi* (60 phút) Liên hệ học viện *Khóa học kéo dài tối đa trong 6 tháng.
50 buổi* (60 phút) Liên hệ học viện *Khóa học kéo dài tối đa trong 12 tháng.
Gọi điện thoại
0985881885