Các khóa học nổi bật

Khóa học Golf Trẻ em

Với đội ngũ HLV PGA đầy kinh nghiệm, nhiều năm làm việc trong công tác đào tạo golf trẻ ở Mỹ, Trung Quốc..., LGA Việt Nam tự tin là nơi ươm mầm, phát triển các tài năng nhí.

Gói học golf dành cho trẻ em tại Leadbetter Việt Nam:

Dịch Vụ Gói Học Phí Mô tả
Trẻ em
Gói nhóm từ 3-5 học viên 12 buổi*
(60 phút)
Liên hệ học viện *Lớp học đi kèm trợ giảng
Buổi lẻ (40 phút) Liên hệ học viện  
Gói Bạc 10 buổi*
(40 phút)
Liên hệ học viện *Khóa học kéo dài tối đa trong 2 tháng.
Gói Vàng 20 buổi*
(40 phút)
Liên hệ học viện * Khóa học kéo dài tối đang trong 4 tháng.
Gói Bạch Kim 30 buổi*
(40 phút)
Liên hệ học viện * Khóa học kéo dài tối đang trong 6 tháng.
Gọi điện thoại
0985881885