Kỹ năng cơ bản

Swing

Đây là kỹ năng cơ bản đầu tiên, cốt lõi của mọi người và theo xuyên suốt cả quá trình chơi golf ở mọi trình độ từ giải trí đến chuyên nghiệp.

Swing là kỹ thuật cơ bản giúp bạn điều khiển bóng đi bằng các cây gậy quan trọng như Driver, Gỗ, Hybrid, Sắt và Kỹ thuật. Tốt được động tác Swing sẽ giúp các bạn điều xử lý được mọi cú đánh ở mọi địa hình khác và có kết quả tốt. 

Gọi điện thoại
0985881885